Edukacja Ochrona i bezpieczeństwo

Ochrona danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia około 20 lat temu na mocy regulacji o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – kto może pełnić funkcję administratora?

Informacje o osobach fizycznych powinny być wyjątkowo chronione, zwłaszcza współcześnie, kiedy możliwości użycia poufnych informacji jest o wiele więcej. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Potencjalny administrator bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Ponadto kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy wyznaczenie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – dla pracowników upoważnionych do przetwarzania danych

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje stosowanie przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi także specjalny rejestr danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu. Podczas szkolenia słuchacze poznają podstawowe terminy, takie jak GIODO, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, zdobywają aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, jak również uczą się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik kursu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje, a także dostęp do materiałów edukacyjnych i szablonów dokumentacji.