Finanse, rachunkowość

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności – o notach księgowych

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o nocie księgowej na 40 euro, znajdziesz na flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności na ogół zderzają się z kontrahentami, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w razie wystąpienia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 100 oraz 70 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 – lub więcej – euro?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Warto wspomnieć, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, w dodatku bez konieczności uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie zepsuje budowanych często przez wiele lat dobrych kontaktów partnerskich. W końcu opóźnienie w przelaniu należności za fakturę może być kwestią niespodziewanego niedopatrzenia czy chwilowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego rozmyślnym zabiegiem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Bezpłatny generator not księgowych – gdzie szukać?

W chwili, gdy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro regulacje mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie zawarto we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się na bazie średniego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które wyposażone jest także w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]