Finanse, rachunkowość

Skuteczna i tania windykacja należności? To możliwe!

Automatyczna windykacja należności. Uzyskaj więcej informacji.

Może być mnóstwo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Aplikacja Flobo do księgowania faktur z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Wierzyciel starć się dojść niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Choć określenie to prawie każdemu negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której rozpoczyna się wobec dłużnika szereg czynności dopuszczone w obowiązujących przepisach prawa. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Gdy ta droga windykacji nie zadziała, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset klientami i co miesiąc generuje taką samą liczbę faktur i paragonów, ryzyko, iż jakaś część opłat nie zostanie przelana w ustalonym terminie z pewnością rośnie. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje również opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – informacje o terminie opłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w określonym terminie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może skonfigurować indywidualne scenariusze czynności podejmowanych względem nie płacących klientów, definiując m.in. interwały pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, kolejnymi etapami automatycznej windykacji podejmowanymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na końcu, jeżeli wypunktowane powyżej kroki okażą się bezskuteczne, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na nadzorowanie wpływających należności, a po kilku miesiącach skutkuje także ogromną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]