Finanse, rachunkowość

Wyprowadź swój biznes z kryzysu! Rozważ restrukturyzację spółki

Kiedy firma przechodzi poważny kryzys, długi w stosunku do kontrahentów rosną z tygodnia na tydzień, a ogłoszenie bankructwa zdaje się być najodpowiedniejszym wyjściem, być może przyszedł czas na przemyślenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzacją można określić transformację firmy, dążącą do niedopuszczenia do jej upadłości i w efekcie podniesienie jej wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy dostarczają mnóstwo instrumentów do doprowadzenia do układu z wierzycielami, przez co są bez wątpienia bardziej nastawione na przedsiębiorców. Także postępowania kończą się szybciej aniżeli przed 2016 r. i są odformalizowane. Restrukturyzacja daje wiele korzyści: powstrzymać wykonanie nieprzychylnych ugód, pozwalają przystopować egzekucje komornicze, zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, a przede wszystkim uchronić spółkę przed bankructwem.

Postępowania restrukturyzacyjne – przyspieszone układowe, o zatwierdzenie układu, sanacyjne

Wymieniony powyżej akt prawny definiuje cztery możliwości prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Są to:
– postępowanie układowe, na które decydują się zazwyczaj właściciele spółek obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo wnikliwym postępowaniu sąd może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres trwania tego typu postępowania jest często dłuższy aniżeli 12 miesięcy, gdyż w kwestiach odnoszących się do wierzytelności spornych, to sędzia rozsądza o ostatecznej wysokości zobowiązania.
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono w sądzie, jednak w domyśle ma doprowadzić do szybkiego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten typ restrukturyzacji trwa przeciętnie do pół roku.
– postępowanie sanacyjne, które prócz czynności dążących do zawarcia układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a zarazem zapewnia szeroką ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak łączy się to z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się przed sądem. W takim postępowaniu to zadłużona spółka przy współudziale z nadzorcą układu, którego notabene sama wybiera, na własną rękę przeprowadza negocjacje z wierzycielami i zbiera ich pisemne głosy. Zadaniem sądu jest tu jedynie zaakceptowanie układu zgodnie z wolą wierzycieli.

Trzeba podkreślić, że funkcjonują ograniczenia, które wpływają na to, jaki rodzaj restrukturyzacji może zostać zastosowany w konkretnej sytuacji. Dla przykładu, postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe można zastosować wyłącznie wówczas, gdy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% wszystkich zobowiązań, w innym przypadku odpowiednie jest rozpoczęcie postępowania układowego bądź sanacyjnego. Działania restrukturyzacyjne są trudne, toteż jeśli postanawiasz o ich prowadzeniu, ale wahasz się, jaki typ będzie odpowiedni dla Twojego przedsiębiorstwa, obowiązkowo zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.