Budownictwo Robienie zakupów

Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Znajdź kontenery KP

Nie wszystkie odpady powinny trafić do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, a także odpadów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednak wyniknąć komplikacje związane z magazynowaniem oraz przewozem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na gruz albo substancje ciekłe

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do gromadzenia i przewozu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla jakich przedsiębiorstw?

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są rozmaite podmioty. Wśród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem pomieszczeń, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po napełnieniu transportują do punktu legalnego ich składowania lub recyklingu.

Nasze dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]