Usługi

Czemu warto uczestniczyć w warsztatach z ochrony danych osobowych?

Podstawowym oficjalnym aktem w naszym kraju, który dotyczył kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka weszła w życie w 1997. Również obecnie definiuje ona ten termin oraz mówi, jak należy ich używać. W myśl ustawy dane osobowe to każde informacje, jakie pozwalają na ustalenie tożsamości danego człowieka bez złożonych działań. Do danych osobowych zaliczyć można więc imię i nazwisko, numer PESEL czy adres, lecz również te określane jako dane wrażliwe – na przykład informacje o stanie zdrowia, wyznaniu oraz ewentualnych wyrokach. O ich ochronę należy zatroszczyć się tym bardziej, iż dzięki internetowi ich pozyskanie i przetwarzanie okazuje się banalnie proste.

Szkolenie z ochrony danych osobowych dla firm

Dane osobowe posiadają wszelkiego typu przedsiębiorstwa. Niektóre obracają tylko danymi swoich pracowników, pozostałe zaś uzyskują dojście również do danych klientów. We wszystkich sytuacjach pracownicy, którzy się z nimi stykają powinni przejść odpowiednie kursy z ochrony danych osobowych, podczas których dowiedzą się, w jaki sposób zagwarantować im bezpieczeństwo. Okazuje się to naprawdę ważne, ponieważ po stwierdzeniu błędów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może zasądzić poważne kary – nie tylko pieniężne, lecz w niektórych sytuacjach również pozbawienia wolności.

Na czym opiera się kurs z ochrony danych osobowych?

Kurs z ochrony danych osobowych jest skierowane do wszelkich specjalistów zarządzających takimi informacjami – są to m. in. specjaliści z składnic akt, HR lub do spraw rekrutacji. W jego cenę zaliczają się również materiały dydaktyczne, przez które kursanci łatwiej przysposobią wiedzę. Po ukończeniu szkolenia, w czasie którego nauczą się, jak zagwarantować ochronę informacji, kursanci otrzymują odpowiednie certyfikaty. Warsztaty z ochrony danych osobowych nie pochłaniają wiele czasu i zazwyczaj kończą się tego samego dnia.