Usługi

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania psychotechniczne Bielsko - usługi na miarę waszych potrzeb.

Badania psychotechniczne kierowców są przeprowadzane w specjalistycznych pracowniach diagnostycznych. Są one bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów. Jak wyglądają testy i co dokładnie sprawdzają? Jakie aparaty są używane w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów służbowych i egzaminatorów

Badaniom psychologicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii C. Do testów przystępują też kierowcy, którzy wyczerpali limit punktów karnych i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Oprócz tego badania psychologiczne powinni przechodzić również kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają widzenie o zmierzchu

Badanie psychotechniczne składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności kandydaci przystępują do rozwiązywania testu. Na tym etapie kontrolowana jest zdolność koncentracji, przerzutność uwagi, dokładność działania, a także cechy charakteru czy sprawność intelektualna. Osoby poddawane badaniom muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech osobowości czy wskazać brakujący element. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część praktyczna, która weryfikuje głównie widzenie przestrzenne, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się między innymi kabinę ciemniową, stereometr i aparat Piórkowskiego. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na weryfikowaniu, jak dana osoba radzi sobie ze wskazaniem przedmiotów po olśnieniu światłem.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]