Usługi

Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Zajrzyj tu po więcej informacji o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków

Ostatnie lata to czas napływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To sprawia, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa także ogromna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia studiów bądź zatrudnienia w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są niezbędne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Kazachstanu, Rosji bądź Białorusi. Należą do nich m.in. akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, a także prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. Dlatego by wykonywać ten zawód, należy otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]