Usługi

Kiedy wykonać badania psychologiczne kierowców?

Badania kierowców Bielsko Biała - więcej szczegółów o tych usługach.

Na sytuację na szosach w szczególnej mierze rzutują kwalifikacje obsługujących poruszające się po nich auta. Naprawdę ważne okazuje się to w przypadku kierowców zawodowych – na przykład taksówkarzy czy kierowców TIR-ów i komunikacji miejskiej. W ich sytuacji istotne są tak umiejętności, jak i predyspozycje psychiczne. Z tego powodu przedstawiciele takich zawodów zgodnie z przepisami powinni regularnie zgłaszać się na badania psychologiczne kierowców. Dobrze zatem napisać na ten temat kilka słów. W jakich odstępach muszą być wykonywane? Na czym polegają tego typu badania psychotechniczne? I, co najważniejsze, jak należy się do nich nastawić?

Przebieg badań psychologicznych kierowców

Badania kierowców muszą być wykonywane co pięć lat. Ta zasada nie obowiązuje jednak specjalistów, którzy skończyli pięćdziesiąt lat – muszą bowiem przeprowadzać je co trzydzieści miesięcy. Badania psychotechniczne kierowców wykonywane są przez psychologa w wyspecjalizowanej przychodni, który w pierwszej kolejności przeprowadza badania charakterologiczne. Przybierają one postać rozmowy z badanym, w trakcie której odpowiada on na zadania na temat wyborów w skrajnych sytuacjach. Następna część badań psychologicznych kierowców to test na inteligencję, zaś potem przeprowadzane są badania na specjalnych maszynach, w czasie których badana jest percepcja prędkości, umiejętność szybkiego reagowania podzielność koncentracji i widzenie w ciemności.

Jak przygotować się do badań psychologicznych kierowców?

Po ich przeprowadzeniu kierowca odbywa wizytę z psychologiem, który w jej czasie powiadamia go, czy zaliczył badanie. Co ważne, musimy wiedzieć, iż nie dla każdego ich efekty okażą się pozytywne. Szanse na pomyślne zakończenie badań psychologicznych kierowców możemy na szczęście trochę zwiększyć. Jak? W sieci dostępne są liczne opisy działania maszyn, na jakich są wykonywane badania psychotechniczne – to świetne rozwiązanie, by zawczasu przekonać się, jak one funkcjonują.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]