Usługi

Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

Tu uzyskasz więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Dzięki otwarciu się naszego kraju na firmy z większości państw świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia tłumacze realizują mnóstwo poświadczonych i zwykłych translacji na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, iż online bez trudu da się wyszukać bezpłatne narzędzia oferujące translację, nadal nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest nieraz wymagane, przykładowo gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak orientacyjnie obliczyć koszt przekładu. Od czego więc zależny jest koszt tłumaczeń?

Język, czas wykonania, poziom skomplikowania przekładu – to ma wpływ na końcowy koszt usługi

Na to ile ostatecznie będzie kosztował cię przekład dokumentu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, z którego bądź na który planujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (francuski, hiszpański) czy germańskich (holenderski, angielski) będzie zwykle tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej modnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi słoweńskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest generalnie o wiele tańsze aniżeli translacja na język obcy.
3. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy przygotować się na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź tematy, których dotyczy tekst. Translacja prac dyplomowych, kontraktów handlowych albo artykułów medycznych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla konkretnej specjalizacji, lecz także odpowiednią wiedzę, by właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić podczas translacji niepożądanych pomyłek.

Przekład uwierzytelniony a zwykły

Wypada zaznaczyć, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak przykładowo świadectwo urodzenia lub dokumenty szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo potwierdza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym przypisuje mu indywidualny numer identyfikacyjny, a także oznacza czy tłumaczenie powstało z oryginału, odpisu lub kopii. Tłumacze przysięgli zazwyczaj posiadają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku konieczności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]