Usługi

Prywatny detektyw – zawodowiec z państwową licencją

Usługi detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się pomocne również dla przedsiębiorców – pozwalają np. zweryfikować czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim faktycznie jest niezdolny do pracy lub czy informacje podane przez niego w zgłoszeniu o pracę są zgodne z prawdą. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności powinien posiadać detektyw i w rozwiązaniu których problemów może nam pomóc.

Prywatny detektyw – praca tylko z licencją

Nie każdy może pracować jako detektyw. Aby legalnie pracować w tym zawodzie, należy posiadać odpowiednią licencję, którą otrzymuje się po zaliczeniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby podchodzące do egzaminu muszą też spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji, obywatelstwa dowolnego z krajów wchodzących w skład UE i co najmniej średniego wykształcenia. Wymogiem jest także niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, osoby starające się o licencję prywatnego detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach szukać pomocy detektywów?

Największa część zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego rodzaju spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się m.in. gdy mamy podejrzenie, iż nasz towarzysz życia nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam również określić faktyczną wysokość zarobków byłego partnera, co jest bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.