Budownictwo Usługi

Skuteczne osuszanie fundamentów jest możliwe

Nawet jeśli budowla stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, istnieje niebezpieczeństwo, że z biegiem czasu mury będzie przenikać wilgoć. Może się to wydarzyć także bez ostrzeżenia w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną bądź z powodu podtopienia, a niekiedy pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w efekcie źle wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji ścian.

Osuszanie murów – najpierw ustalenie przyczyn

Wilgotne ściany nie świadczą od razu, że budowla nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim trzeba zacząć od zlokalizowania przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. We wnętrzach takich jak niewietrzone piwnice, kuchnie czy toalety pojawiająca się na ścianach pleśń jest częściej rezultatem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego tarasu albo dachu. Takie przypadki wymagają użycia jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia właściwej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i ściany budowli lub gdy zdarzyło się zalanie w następstwie powodzi (względnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla specjalistów z zakresu hydroizolacji.

Różne metody osuszania murów

Profesjonaliści, którzy posiadają szerokie kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoją pracę od analizy przyczyn zawilgocenia i kondycji podmokłych murów. Stanowi to bazę do wyselekcjonowania słusznych sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki pęcznieją i wykruszają się, a na ścianach pojawiają się plamy, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wilgoci w ściany. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda pnie się wysoko – czasami wręcz na kilka metrów. Zdarza się to częstokroć, zwłaszcza w starych budynkach, jednakże można na to zaradzić przywracając izolację poziomą murów, która powstrzyma podnoszenie się wilgoci ku górze. Kolejnym krokiem, rzecz jasna po należytym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie domów polega niekiedy przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem wykwalifikowanej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej izolacji bitumicznej, mat bentonitowych czy papy termozgrzewalnej, a następnie nałożenie izolacji pionowej elastycznej lub mineralnej. Częstokroć konieczne będzie także odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją innych części budynków, jak stropy żelbetowe, ściany żelbetowe oraz dylatacje.