Usługi

W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Badania kierowców Bielsko - więcej informacji o tych usługach

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie każdy kierowca musi poddać się takim badaniom. Są one wymagane dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Można stwierdzić więc, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć jedynie w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe instytucje – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Istotą badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. W toku badań znaczenie ma wiek badanego, bo badane zdolności słabną wraz z wiekiem, a więc niezbędne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców zazwyczaj wykonuje się co 5 lat, ale gdy ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są poddawać się badaniom co rok.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]